אוסף של dana1999

האוסף האישי של dana1999
אוסף של dana1999
דירה במוסררה - שנות השישים דירה במוסררה - שנות השישים
ילד ברחוב הע"ח, שנות השבעים ילד ברחוב הע"ח, שנות השבעים
קיר מגן, ירושלים, 1960 קיר מגן, ירושלים, 1960
הפגנת פנתרים שחורים הפגנת פנתרים שחורים
הפגנת פנתרים שחורים הפגנת פנתרים שחורים
הפגנת פנתרים שחורים הפגנת פנתרים שחורים
3 במרץ 1971 3 במרץ 1971
מצב הנוער במוסררה מצב הנוער במוסררה
שכונות הספר שכונות הספר
"הענייה מספרת..." "הענייה מספרת..."