אוסף של asafshalev

האוסף האישי של asafshalev
אוסף של asafshalev
מר טובול בטקס הנחת אבן הפינה לשיכונים במוסררה מר טובול בטקס הנחת אבן הפינה לשיכונים במוסררה
מכתבו של מר טדי קולק בנוגע ל"פנתרים השחורים" מכתבו של מר טדי קולק בנוגע ל"פנתרים השחורים"
מכתב בנוגע למצב הנוער מכתב בנוגע למצב הנוער
קריאה למאבק בעוני מטעם ארגון ועדי שכונות ירושלים קריאה למאבק בעוני מטעם ארגון ועדי שכונות ירושלים
כתבה מעיתון "מעריב": "שכונת מוסררה הוכנסה למבחנה" כתבה מעיתון "מעריב": "שכונת מוסררה הוכנסה למבחנה"