אוסף של מירב אילון

האוסף האישי של מירב אילון
אוסף של מירב אילון
דירה במוסררה - שנות השישים דירה במוסררה - שנות השישים
ילד במוסררה, שנות השבעים. ילד במוסררה, שנות השבעים.
ילד ברחוב הע"ח, שנות השבעים ילד ברחוב הע"ח, שנות השבעים
ילד משחק ברחוב דניאל ילד משחק ברחוב דניאל
ילדים ברחוב הע"ח ילדים ברחוב הע"ח
נתן החכם 8 נתן החכם 8
רחוב הע"ח 10 רחוב הע"ח 10
ילדים על גלגשת, ירושלים, 1967 ילדים על גלגשת, ירושלים, 1967
דור המקימים (7) דור המקימים (7)
קיר מגן, ירושלים, 1960 קיר מגן, ירושלים, 1960
קוקו דרעי קוקו דרעי
ילדים ברחוב, מוסררה ילדים ברחוב, מוסררה
סאלח ונאג'י ליד קיר המוות סאלח ונאג'י ליד קיר המוות
דור המקימים (8) דור המקימים (8)
משה ויעקוב אמויאל משה ויעקוב אמויאל
ילדות במוסררה - שנות השישים ילדות במוסררה - שנות השישים
ילדים במוסררה - שנות השישים ילדים במוסררה - שנות השישים
ילדים ליד המרפאה - שנות השישים ילדים ליד המרפאה - שנות השישים
ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים
כיתה ה'  בית יעקב 1965 כיתה ה' בית יעקב 1965
אבני גבול במוסררה אבני גבול במוסררה
אבי  לוי אבי לוי
בנות משפחת מימון בנות משפחת מימון
תמונת מחזור - בית הספר יסודי התורה' תשכ"ט. תמונת מחזור - בית הספר יסודי התורה' תשכ"ט.
פנתרים בירושלים, רפי מרציאנו. פנתרים בירושלים, רפי מרציאנו.
פנתרים בטעמון, ירושלים, 1971 פנתרים בטעמון, ירושלים, 1971
בבית אצל ר. אברג'יל, ירושלים, 1971 בבית אצל ר. אברג'יל, ירושלים, 1971
ראש גדול ראש גדול
הפגנת פנתרים שחורים הפגנת פנתרים שחורים
הפגנת פנתרים שחורים הפגנת פנתרים שחורים
הפגנת פנתרים שחורים הפגנת פנתרים שחורים
הפגנת פנתרים שחורים הפגנת פנתרים שחורים
הפגנת פנתרים שחורים הפגנת פנתרים שחורים
משפחת מרציאנו ושכנים במוסררה משפחת מרציאנו ושכנים במוסררה
סעדיה מרציאנו, דוד לוי וצ'רלי ביטון סעדיה מרציאנו, דוד לוי וצ'רלי ביטון
בית יעקב - צילום יצחק סעד בית יעקב - צילום יצחק סעד
נוף בתים במוסררה נוף בתים במוסררה
בית יעקב בית יעקב
רוכל, רחוב במוסררה רוכל, רחוב במוסררה
נזירה ברחוב במוסררה נזירה ברחוב במוסררה
רחוב במוסררה, ארגזים רחוב במוסררה, ארגזים
ילדים ברחוב, מוסררה ילדים ברחוב, מוסררה
שאילתא על שכונות הספר שאילתא על שכונות הספר
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (6) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (6)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (8 - קוקו) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (8 - קוקו)