אוסף של אורן בן חקון

האוסף האישי של אורן בן חקון
אוסף של אורן בן חקון
ילדים ליד המרפאה - שנות השישים ילדים ליד המרפאה - שנות השישים
חברים חברים
ילדות במוסררה - שנות השישים ילדות במוסררה - שנות השישים
ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים
ילד במוסררה, שנות השבעים. ילד במוסררה, שנות השבעים.