אוסף של gilcaspi

האוסף האישי של gilcaspi
אוסף של gilcaspi
ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים
בבית אצל ר. אברג'יל, ירושלים, 1971 בבית אצל ר. אברג'יל, ירושלים, 1971