אוסף של משה רווח

האוסף האישי של משה רווח
אוסף של משה רווח
ילדים ליד המרפאה - שנות השישים ילדים ליד המרפאה - שנות השישים
ילד ברחוב הע"ח, שנות השבעים ילד ברחוב הע"ח, שנות השבעים
ילדים ברחוב הע"ח ילדים ברחוב הע"ח
בית יעקב - צילום יצחק סעד בית יעקב - צילום יצחק סעד
בית יעקב בית יעקב
רוכל, רחוב במוסררה רוכל, רחוב במוסררה
תמונת מחזור בי"ס דוד רמז תמונת מחזור בי"ס דוד רמז
נזירה ברחוב במוסררה נזירה ברחוב במוסררה
בית הכנסת שבת אחים בית הכנסת שבת אחים