אוסף של חיה שפר

האוסף האישי של חיה שפר
אוסף של חיה שפר
רחל אבו רחל אבו
קוקו קוקו
נערי הפרברים - סרט 8 מ"מ נערי הפרברים - סרט 8 מ"מ