אוסף של איריס

האוסף האישי של איריס
אוסף של איריס
משפחת ממן- חיים יוסף וציון משפחת ממן- חיים יוסף וציון
ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים
ילדים ליד המרפאה - שנות השישים ילדים ליד המרפאה - שנות השישים
בית יעקב בית יעקב
אליהו בן גיגי תעודת זהות אליהו בן גיגי תעודת זהות