אוסף של Itzik harush

האוסף האישי של Itzik harush
אוסף של Itzik harush
ילדים ברחוב, מוסררה ילדים ברחוב, מוסררה
אהרון בן הרוש אהרון בן הרוש
אהרון ואסתר בן הרוש אהרון ואסתר בן הרוש
יצחק בן הרוש יצחק בן הרוש
משה ויעקב אמויאל משה ויעקב אמויאל
שרה בן הרוש שרה בן הרוש
רחל אבו רחל אבו
קוקו דרעי קוקו דרעי
קוקו קוקו