אוסף של neta

האוסף האישי של neta
אוסף של neta
בית יעקב - צילום יצחק סעד בית יעקב - צילום יצחק סעד
3 במרץ 1971 3 במרץ 1971
חתול שחור חתול שחור
נערי הפרברים - סרט 8 מ"מ נערי הפרברים - סרט 8 מ"מ
אוכל במוסררה עמוד 11 אוכל במוסררה עמוד 11