שכונת מוסררה - צילומים ומסמכים היסטוריים

צילומים ומסמכים משכונת מוסררה, מתוך ארכיונים שונים, ואוספים פרטיים.

שכונת מוסררה - צילומים ומסמכים היסטוריים
בית יעקב - צילום יצחק סעד בית יעקב - צילום יצחק סעד
נוף בתים במוסררה נוף בתים במוסררה
בית יעקב בית יעקב
רוכל, רחוב במוסררה רוכל, רחוב במוסררה
שלג במוסררה שלג במוסררה
מראה מהמרפסת ברחוב החומה השלישית מראה מהמרפסת ברחוב החומה השלישית
תמונת מחזור בי"ס דוד רמז תמונת מחזור בי"ס דוד רמז
נזירה ברחוב במוסררה נזירה ברחוב במוסררה
ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים ילדים משחקים ברחוב הע"ח - שנות השישים
רחוב במוסררה, ארגזים רחוב במוסררה, ארגזים
ילדים במוסררה - שנות השישים ילדים במוסררה - שנות השישים
ילדים ליד המרפאה - שנות השישים ילדים ליד המרפאה - שנות השישים
אבני גבול במוסררה אבני גבול במוסררה
ילדים ברחוב, מוסררה ילדים ברחוב, מוסררה
שכונות הספר - ראש העיר שכונות הספר - ראש העיר
הכאת מורים לתלמידים הכאת מורים לתלמידים
שאילתא על שכונות הספר שאילתא על שכונות הספר
שאילתא על שכונות הספר שאילתא על שכונות הספר
דו"ח על מצב הנוער במוסררה דו"ח על מצב הנוער במוסררה
יום לימודים ארוך (1) יום לימודים ארוך (1)
יום לימודים ארוך (2) יום לימודים ארוך (2)
ליקויים בבית יעקב (מסעדה)1 ליקויים בבית יעקב (מסעדה)1
ליקויים בבית יעקב (מסעדה)2 ליקויים בבית יעקב (מסעדה)2
ליקויים בבית יעקב (מסעדה)3 ליקויים בבית יעקב (מסעדה)3
ליקויים בבית יעקב (מסעדה)4 ליקויים בבית יעקב (מסעדה)4
ליקויים בבית יעקב (מסעדה)5 ליקויים בבית יעקב (מסעדה)5
ליקויים בבית יעקב (מסעדה)6 ליקויים בבית יעקב (מסעדה)6
ליקויים בבית יעקב (מסעדה)7 ליקויים בבית יעקב (מסעדה)7
ליקויים בבית יעקב (סדר ונקיון וארגון כללי) ליקויים בבית יעקב (סדר ונקיון וארגון כללי)
ליקויים בבית הספר בית יעקב (אלימות) ליקויים בבית הספר בית יעקב (אלימות)
בית יעקב - מוסררה - מרכזת בית יעקב - מוסררה - מרכזת
דרישה לתיקון ליקויים מאת הנהלת משרד החינוך דרישה לתיקון ליקויים מאת הנהלת משרד החינוך
יסודי התורה - יום לימודים ארוך5 יסודי התורה - יום לימודים ארוך5
יסודי התורה - יום לימודים ארוך6 יסודי התורה - יום לימודים ארוך6
יסודי התורה - יום לימודים ארוך7 יסודי התורה - יום לימודים ארוך7
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (1) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (1)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (2) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (2)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (3) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (3)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (4) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (4)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (5) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (5)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (6) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (6)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (7) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (7)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (8 - קוקו) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (8 - קוקו)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (9) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (9)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (10) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (10)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (11) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (11)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (12) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (12)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (14) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (14)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (13) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (13)
יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (15) יסודי התורה - ישיבת צוות בין מקצועי (15)
ועדת אדלר לבדיקת מצב הנוער במוסררה ועדת אדלר לבדיקת מצב הנוער במוסררה
ועדת אדלר לבדיקת מצב הנוער במוסררה2 ועדת אדלר לבדיקת מצב הנוער במוסררה2